Frågor om CPAP, diabeteshjälpmedel eller dylikt?

Har du frågor om till exempel diabeteshjälpmedel, kompressionsutrustning, CPAP eller andra andningshjälpmedel? Vänd dig då direkt till verksamheten Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)!

Ring oss på telefonnummer 08-123 675 00 eller besök vår hemsida! 

Hjälpmedelsverksamheterna Stockholm

Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet är en del av hjälpmedelsverksamheterna i Stockholm. 

Verksamheterna tillhör organisatoriskt Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen.