Skriv ut den här sidan

Byte av hjälpmedelscentral

Landstingsägda Hjälpmedel Stockholm ger hjälpmedelsservice till de som bor i södra Stockholms läns landsting och den privata aktören Sodexo Hjälpmedelsservice åt de som bor i norra Stockholms läns landsting. 

KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet är länsövergripande hjälpmedelscentraler.

Barn

Barn som är folkbokförda i norra Stockholm men som går i skola med behandlingsteam i södra Stockholm får sina hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm om inte annat överenskommits. 

Flytt inom Stockholm

Om du flyttar från den norra sidan av Stockholm till den södra och din folkbokföringsadress ändras behöver du inte fylla i någon blankett för byte av hjälpmedelscentral. 

Om ditt hjälpmedel från Sodexo fungerar tillfredsställande kan du behålla det även om du flyttar till Hjälpmedel Stockholms upptagningsområde.