Skriv ut den här sidan

Personlyft

Kort leveranstid

Under funktionsområde 123603 i Beställningsportalen finns ett förskrivningsunderlag med alla lyftselar som vi har på vårt förråd. Välj en av dessa då du som förskrivare behöver beställa en lyftsele med kort leveranstid. 

Projektering av taklyft

Taklyftar projekteras och monteras av Guldmann. Förskrivaren beställer ett hembesök, en så kallad projektering, i Beställningsportalen och kontaktas därefter av en montör från Guldmann för att bestämma tid för hembesök.

Efter hembesöket gör förskrivaren en efterbeställning i Beställningsportalen på modell av taklyft (rak bana eller travers) samt arbetsorder för montering.

Montering i hemmet görs sedan av Guldmann.

Om hjälpmedelskonsulent ska medverka vid mer komplicerade hembesök ska en konsultationsblankett skickas in. På beställning av projektering ska då förskrivaren göra en kommentar om att konsultationshjälp önskas.

Besiktning och service

Besiktning och service utförs av SAPS. 

Nedmontering och återställande

Då patienten inte längre har behov av taklyften beställs nedmontering av förskrivaren via arbetsorder. Nedmontering sköts av extern part. Hjälpmedel Stockholm återställer genom att eventuella hål spacklas igen.