Skriv ut den här sidan

Personlyft

Kort leveranstid

Under funktionsområde 123603 i Beställningsportalen finns ett förskrivningsunderlag med alla lyftselar som vi har på vårt förråd. Välj en av dessa då du som förskrivare behöver beställa en lyftsele med kort leveranstid. 

Projektering av taklyft

Taklyftar projekteras, monteras och besiktigas av SAPS. Förskrivaren beställer ett hembesök, en så kallad projektering i Beställningsportalen och kontaktas därefter av en montör från SAPS för att bestämma tid för hembesök.

Efter hembesöket gör förskrivaren en efterbeställning i Beställningsportalen på modell av taklyft (rak bana eller travers), montering och lyftbygel.

Montering i hemmet görs sedan av SAPS.

Om hjälpmedelskonsulent ska medverka vid mer komplicerade hembesök ska en konsultationsblankett skickas in. På beställning av projektering ska då förskrivaren göra en kommentar om att konsultationshjälp önskas.

Senast ändrad: 2016-04-21