Skriv ut den här sidan

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Frågor om diabeteshjälpmedel, ventilatorer, hostapparater, slemsugar, syrgasapparater, CPAP-apparater, kompressionsutrustning, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, nutritionspumpar, mätare för blodets koagulationsförmåga samt apnélarm.

Kontakt

Vi rekommenderar att i första hand e-posta till sortimentgruppens gemensamma funktionsbrevlåda. Här kan ni få stöd i förskrivningsprocessen eller i svårare ärenden. 

Alla konsulenter i sortimentsgruppen ansvarar att svara på frågor och ärenden som epostas till funktionsbrevlådan. 

Senast ändrad: 2016-10-10