Skriv ut den här sidan

Byte av hjälpmedelscentral

Hjälpmedel Stockholm har i uppdrag att ge hjälpmedelsservice i södra delen av Stockholms län.

För att kunna ge bra närservice ansvarar hjälpmedelscentralen för konsultations- och utprovningshjälp till förskrivare på hjälpmedelscentralen eller i patientens hem, leveranser, samt service och reparation av hjälpmedel inom sitt upptagningsområde.

Hjälpmedelsverksamheterna inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Hjälpmedel Stockholm ger hjälpmedelsservice till förskrivare och patienter inom det södra geografiska området. KommSyn Stockholm ansvarar för hjälpmedel inom kommunikation, kognition och syn för hela länet. Enheten Medicinteknisk apparatur i hemmet ansvarar för just medicinteknisk apparatur i hemmet i hela länet.

Barn

Barn som är folkbokförda i norra Stockholm men som går i skolor med behandlingsteam inom Hjälpmedel Stockholms upptagningsområde betjänas automatisk av Hjälpmedel Stockholm om inte annat överenskommits.

Flytt inom Stockholm

Om brukarens hjälpmedel från Sodexo fungerar tillfredsställande kan de behållas vid flytt till Hjälpmedel Stockholms upptagningsområde.
Blanketten för ”Byte av hjälpmedelscentral” behöver ej fyllas i då patienten ändrar sin folkbokföringsadress mellan upptagningsområdena.