Skriv ut den här sidan

Upphandling

Våra upphandlingar annonseras via Opic och i förekommande fall även på europeisk nivå i EUT/TED.

Vi använder TendSign som upphandlingssystem. För att se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Stockholms läns landsting som använder TendSign, vänligen klicka här. 

Kommande upphandlingar

 • Personlyftar och tjänster personlyftar
  Planerad avtalsstart: 2019-12-01
 • Rekonditionering och avhjälpande underhåll av syn- och kognitionshjälpmedel
  Planerad avtalsstart: 2019-03-01
 • Stimulatorer: TENS-apparatur och inkontinensstimulatorer
  Planerad avtalsstart: 2019-04-01
 • Förstoringsglas, linser och luppar
  Avtalsstart ej bestämd
 • Manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar
  Avtalsstart ej bestämd
 • Daisyspelare och fickminnen
  Avtalsstart ej bestämd
 • Hörapparater
  Avtalsstart ej bestämd
 • Benledda ljudprocesser
  Avtalsstart ej bestämd

Information om extern remiss

Gäller upphandling av manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Region Gotland. 

Utöver PDF-dokumentet nedan finns mer information att hämta hem kostnadsfritt här (länk till Tendsign).