Skriv ut den här sidan

Upphandling

Våra upphandlingar annonseras via Opic och i förekommande fall även på europeisk nivå i EUT/TED.

Leverantörsportalen

Aktuella upphandlingar finns publicerade på vår leverantörsportal. Ett konto måste skapas för att få ut förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud.

Pågående upphandling

 • Individanpassade sitsar
  Planerad avtalsstart: 2019-02-01
 • Gånghjälpmedel samt trehjuliga cyklar
  Planerad avtalsstart: 2018-01-01
 • Strumppådragare
  Planerad avtalsstart: 2018-02-01
 • Vagnar
  Planerad avtalsstart: 2018-01-01
 • Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention och behandling
  Planerad avtalsstart: 2018-09-01
 • Elrullstolar
  Planerad avtalsstart: 2018-12-01
 • Personliga nödlarm: Apnélarm, anropssystem inom bostaden och epilepsilarm. 
  Avtalsstart ej bestämd. 

Senast ändrad: 2017-10-26