Skriv ut den här sidan

Upphandling

Våra upphandlingar annonseras via Opic och i förekommande fall även på europeisk nivå i EUT/TED.

Pågående upphandling

 • Vita käppar
  Planerad avtalsstart: 2018-10-01
 • Koda avkoda skriftspråk (dyslexiprogramvaror)
  Planerad avtalsstart: 2018-11-01
 • Personlyftar och tjänster personlyftar
  Planerad avtalsstart: 2019-12-01
 • Sittdynor och ryggkuddar
  Planerad avtalsstart: 2019-01-01
 • Rekonditionering och avhjälpande underhåll av syn- och kognitionshjälpmedel
  Planerad avtalsstart: 2019-03-01
 • Stimulatorer: TENS-apparatur och inkontinensstimulatorer
  Planerad avtalsstart: 2019-04-01
 • Förstoringsglas, linser och luppar
  Avtalsstart ej bestämd
 • Manuella rullstolar, drivaggregat, ramper, bälten och selar
  Avtalsstart ej bestämd
 • Daisyspelare och fickminnen
  Avtalsstart ej bestämd
 • Hörapparater
  Avtalsstart ej bestämd
 • Benförankrade hörapparater
  Avtalsstart ej bestämd