Skriv ut den här sidan

Kontakt

Öppettider vår verksamhet är måndag-fredag kl. 8.00-16.30, både för besök och för telefonrådgivning. Telefonrådgivningen för Kundtjänst Order på Hjälpmedel Stockholm öppnar kl.10.00 på onsdagar.

Kommunikations-, kognitions-, syn-, hörselhjälpmedel, alternativa styrsätt till dator, fjärrsystem/omgivningskontroll eller närlarmkommunikation

- se kontaktuppgifter till KommSyn Stockholm.

Medicinteknisk apparatur i hemmet så som exempelvis ventilatorer, apnélarm, CPAP eller vissa diabeteshjälpmedel

- se kontaktuppgifter till Medicinteknisk apparatur i hemmet.

Övriga hjälpmedel samt för verksamhetsövergripande funktioner som utbildningshandläggare, kundansvarig eller reklamation

- se kontaktuppgifter till Hjälpmedel Stockholm.

För mer information samt kontaktuppgifter, se i kolumnen till vänster och klicka på underrubrikerna till Kontakt.

Senast ändrad: 2017-02-03