Skriv ut den här sidan

KommSyn Stockholm

Vi har telefontid måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Har du frågor om regelverk eller om hjälpmedelssortimenten kommunikations-, kognitions-, datorbaserade synhjälpmedel, alternativa styrsätt till dator, fjärrsystem/omgivningskontroll eller närlarmkommunikation? Välkommen att kontakta våra hjälpmedelskonsulenter.

Du som behöver teknisk rådgivning för samma hjälpmedelssortiment, får bäst hjälp av våra tekniker. 

Agnes Fogelberg

Kommunikation

Anna Eklöf

Kommunikation

Ann-Sofie Eriksson

Kognition

Gustav Hildenborg

Styrsätt Fjärrstyrning/omgivningskontroll Närlarm

Henrik Hasselberg

Styrsätt
Fjärrstyrsystem/Omgivningskontroll
Närlarm

Lena Olin

Kognition

Marie Beijer Bartoletti

Kommunikation

Mirja Schill

Kommunikation

Senast ändrad: 2017-02-03