Ledning

Ledningsgrupp Hjälpmedel Stockholm

Karin Borgström

Verksamhetschef Hjälpmedel Stockholm

Carin Wahlström

Enhetschef konsulenter

Carina Karlsson

Enhetschef konsulenter

Eva-Lena Höglund

Enhetschef teknisk anpassning

Giovanni Ravetti

Enhetschef teknisk service

Ledningsgrupp Medicinteknisk apparatur i hemmet

Elisabeth Frisk

Tf. Verksamhetschef Medicinteknisk apparatur i hemmet

Ali Latifi Yaghin

Enhetschef teknisk service Medicinteknisk apparatur i hemmet