Förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där patienten själv är delaktig. 

Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel. 

Beställning av hjälpmedel görs i Beställningsportalen.

Besök gärna Hjälpmedelsguiden för mer information om regelverket kring förskrivning av hjälpmedel. 

KSL-överenskommelsen

Vissa hjälpmedel är inte förskrivningsbara om du ex arbetar inom kommunen. Ansvarsfördelningen och kostnaden visas i vår sammanställning och förenkling av KSL-överenskommelsen. 

Akut leverans

Akutleveranser ska användas i de fall det gäller livsuppehållande hjälpmedel samt för att inte förhindra hemgång från sjukhus alternativt förhindra inläggning på sjukhus. 

Kommun och privat vårdgivare

Vissa rutiner skiljer sig för dig som arbetar inom kommunen eller hos privat vårdgivare. 

Bashjälpmedelsförråd / lokalt hjälpmedelsförråd

I Beställningsportalen finns en lista med de hjälpmedel och tillbehör som ingår i bashjälpmedelsförrådet. Det finns även möjlighet att ansöka om lokalt hjälpmedelsförråd, tidigare även kallat "utökat buffertförråd". 

Korttidsförskrivning

Om patienten har ett tillfälligt medicinskt behov av hjälpmedel bör dessa korttidsförskrivas. Läs mer om hur du går tillväga vid korttidsförskrivning av hjälpmedel. 

Felfällning

För att kunna leverera rätt artiklar i rätt tid felfäller vi de beställningar som vi inte kan handlägga. 

Anpassning och specialanpassning

Vad är skillnaden mellan en anpassning och specialanpassning? 

Asylsökande eller papperslös/utan tillstånd

Särskilda regler gäller för förskrivning av hjälpmedel till asylsökande och personer papperslösa/utan tillstånd.

Kombikakod

För att kunna beställa, förskriva och skriva arbetsorder i Beställningsportalen behöver du som förskrivare en Kombikakod.