Skriv ut den här sidan

Hjälpmedel i dagverksamhet för äldre

Kommunen har ansvar för att det i dagverksamhet för äldre finns den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att personer ska kunna vistas där.

Landstinget har kostnadsansvar för hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda brukaren.

Senast ändrad: 2015-10-01