Skriv ut den här sidan

KSL-överenskommelsen

Ansvarsfördelningen av kostnaden för hjälpmedel regleras i en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet i Stockholms län.

Synhjälpmedel omfattas inte av detta avtal.

För att underlätta för dig som förskriver hjälpmedel har Hjälpmedelsverksamheterna gjort en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för.