Första kontakten

Om du är i behov av hjälpmedel behöver du i första hand kontakta en förskrivare. Denna person kan vara en arbetsterapeut eller sjukgymnast inom exempelvis primärvårdsrehabiliteringen eller i din kommun. Vissa hjälpmedel beställs även av distriktssköterska på vårdcentral. 

Hjälpmedel Stockholm har ingen möjlighet att lämna ut hjälpmedel utan att de har förskrivits/beställts av en förskrivare. 

Om du behöver hjälp med att ta reda på var du kan vända dig för att hitta en förskrivare där du är folkbokförd kan du besöka 1177 Vårdguidens hemsida under rubriken "Hitta vård". 

Om du är i behov av synhjälpmedel, vänligen kontakta Stockholms Syncentral. 

Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel.

Den som förskriver, det vill säga skriver ut hjälpmedlet, har även ansvar för att informera dig om hur det används och träna dig i att använda hjälpmedlet.

Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Att vara förskrivare är inget yrke. Istället är det personer inom olika legitimerade yrkeskategorier som har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Det kan exempelvis vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut, distriktssköterska eller logoped.

Tre vägar till hjälpmedel

I grunden finns tre vägar att gå för att få tillgång till hjälpmedel:

  • Förskrivning av hjälpmedel genom förskrivningsprocessen
  • Fritt val av hjälpmedel genom egenvårdsbeslut
  • Att patienten själv köper hjälpmedel efter rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal enligt så kallat egenansvar.

Det är först när behovsbedömningen är klar som de olika alternativen för att erbjuda hjälpmedel kan bli aktuella.

Prioriteringar

Hjälpmedel är en del av vård, behandling, habilitering och rehabilitering.

Landstinget är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Inom Stockholms län förskrivs hjälpmedel enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras. Det finns dock vissa prioriteringsprinciper.