Leverans av hjälpmedel

Vi transporterar det beställda hjälpmedlet hem till patienten alternativt till förskrivande enhet. 

Samtliga hjälpmedel förutom medicinteknisk apparatur i hemmet kan även hämtas på Hjälpmedel Stockholm på Bergtallsvägen 10 i Älvsjö. Medicinteknisk apparatur i hemmet kan hämtas på Sundbybergsvägen 1 i Solna. 

Vissa mindre hjälpmedel kan skickas per post. Om paketet inte får plats i brevlådan/postfacket kommer brevbäraren att lämna en avi och uthämtning av hjälpmedlet sker hos postombud. 

Akut leverans

Akut leverans ska användas i de fall det gäller livsuppehållande hjälpmedel samt för att inte förhindra hemgång från sjukhus alternativt förhindra inläggning på sjukhus.

Uthämtning av paket

Läs mer om hur du kan underlätta uthämtning av hjälpmedel hos postombud om patienten är under 18 år och saknar legitimation. 

Hämtning och lämning av hjälpmedel hos förskrivare

Hämtning och lämning av hjälpmedel hos patient

Leverans av säng till brukare

Till skillnad från våra övriga hjälpmedel levereras sängar av distributören SAPS AB.