Skriv ut den här sidan

Leverans av hjälpmedel till patient

Före hämtning och lämning av hjälpmedel hos patient ringer våra chaufförer och aviserar att de är på väg. Undantag till detta är endast om förskrivaren angett något annat vid beställning av hjälpmedlet.

I körschemat kan du se vilka dagar vi hämtar och lämnar hjälpmedel i ditt område. 

Patient i norra delen av Stockholms län

På fredagar sker hämtning och lämning av hjälpmedel för patient i norra delen av länet, förutom medicinteknisk apparatur i hemmet som har transport enligt körschema nedan. 

Hämtning medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) i hela Stockholms läns landsting

se körschema nedan.

Körschema Hjälpmedel Stockholm, patient

Körschema medicinteknisk apparatur i hemmet, patient

Senast ändrad: 2017-06-15