Service och reparation av hjälpmedel

Tidbokning för reparation av trasigt hjälpmedel och förebyggande underhåll, besiktning av hjälpmedel, personlig teknisk support samt rekonditionering av inkomna hjälpmedel sköts av våra servicetekniker.

Felanmälan och service

Måndag- fredag: 8.00-16.30

 

Teknisk service - MAH

Medicinteknisk Apparatur i Hemmet

Service och reparation av ventilatorer, hostapparater, slemsugar, syrgasapparater, CPAP-apparater, kompressionsutrustning, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, nutritionspumpar, mätare för blodets koagulationsförmåga samt apnélarm.

Telefonnummer 08- 123 675 00

tryck 3  Felanmälan och service

Teknisk service - Övriga hjälpmedel

Service och reparation av rörelsehjälpmedel, epilepsilarm, TENS, ADL-hjälpmedel och liknande.

Telefonnummer 08-123 476 00

Tryck 3 Felanmälan och service

Därefter följer nedanstående knappval:

  1. Service av säng eller taklyft
  2. Service av madrass eller övriga hjälpmedel

Att tänka på inför service och reparation

Service kvällar, nätter och helger

Nödsituation på grund av att ditt hjälpmedel har gått sönder?

Då kan du ringa till tekniker på beredskap. Innan du ringer bör du ha tagit reda på vilket registreringsnummer ditt hjälpmedel har. Telefonnumret är detsamma som under våra öppettider:

För medicinteknisk apparatur i hemmet: 08-123 675 00

För övriga hjälpmedel: 08- 123 476 00

 

Har ditt hjälpmedel blivit skadat utöver vanligt slitage?

Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normal förslitning.