Utprovning och konsultation

Våra hjälpmedelskonsulenter och anpassningstekniker erbjuder råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient.

Detta sker främst genom utprovningshjälp, rådgivning per telefon och e-post samt utbildningar.

Flera hjälpmedel i vårt sortiment förskrivs utan att patienten behöver besöka Hjälpmedel Stockholm för en konsultation. Alla hjälpmedel behöver dock förskrivas/beställas av en förskrivare. 

Är du osäker på om du som förskrivare får beställa ett hjälpmedel utan att komma till oss för en konsultation? Ring gärna våra hjälpmedelskonsulenter och fråga! 

Kontakt med konsulenter

Våra hjälpmedelskonsulenter svarar på frågor kring hjälpmedelssortiment, rutiner och regelverk varje vardag kl. 8.00-16.30. Har du fråga gällande ett specifikt hjälpmedelssortiment kan kontakt tas med konsulent från respektive sortimentsgrupp för mer detaljerad information.

Utprovningshjälp

Läs mer om hur snabbt du kan få en utprovningstid efter att du har skickat in en konsultationsremiss samt vilka kriterier som gäller för ett hembesök av konsulent.

Sortimentsrum

I sortimentsrummen finns ett urval av vårt upphandlade sortiment av hjälpmedel som kan provas ut. Läs mer om vad som finns inom respektive sortimentsgrupp. 

Utprovningsrum

Du som förskrivare kan boka ett utprovningsrum för att själv prova ut hjälpmedel tillsammans med din patient. 

Vägning

Vi har inte möjlighet att ta emot patienter endast för vägning. Vi kan dock hjälpa till med vägning under utprovning då det finns behov av att veta patientens vikt.