Skriv ut den här sidan

Bashjälpmedelsförråd och lokalt hjälpmedelsförråd

Bashjälpmedelsförråd

Samtliga förskrivande enheter har möjlighet till ett bashjälpmedelsförråd. Artiklar som kan beställas till bashjälpmedelsförrådet finns i Beställningsportalen under rubriken "Beställ till bashjälpmedelsförråd".

Enkelt bashjälpmedel, är de hjälpmedel som finns i bashjälpmedelsförrådet. Från den 1 juli 2015 kostar ett enkelt bashjälpmedel 100kr att hyra i tre månader. För mer information om korttidsförskrivning läs på Hjälpmedelsguidens hemsida, klicka på länk i rutan till höger. 

Det behövs ingen särskild ansökan för ett bashjälpmedelsförråd. 

Lokalt hjälpmedelsförråd

Vissa förskrivande enheter har möjlighet till ett lokalt hjälpmedelsförråd av hyr- samt bashjälpmedel så att rehabiliterings- och vårdkedjan fungerar, till exempel så att eventuell utskrivning från sjukhus inte försenas.

När bashjälpmedelsförrådet inte räcker för att tillgodose enhetens behov finns det alltså möjlighet att ansöka om ett lokalt hjälpmedelsförråd.

Kriterier för lokalt hjälpmedelsförråd:

  1. För enheten hjälpmedel som inte kan vänta och därmed försena utskrivning från sjukhus alternativt förhindra inskrivning till sjukhus.
  2. Hjälpmedlen ska förskrivas frekvent på enheten

Ansökan

Blanketten "Ansökan om lokalt hjälpmedelsförråd" ska fyllas i och e-postas till hjalpmedelstockholm.slso@sll.se.

Beslut

När ansökan inkommit behandlas ärendet och det kan ta upp till 4 veckor innan beslut.

När beslut är taget meddelas förskrivaren via e-post och en lista upprättas över de hjälpmedel som är godkända att ha i enhetens lokala hjälpmedelsförråd.

Kan överenskommelse inte träffas mellan Hjälpmedel Stockholm och den förskrivande enheten äger Hälso- och sjukvårdsförvaltningen rätt att avgöra frågan.