Skriv ut den här sidan

Utprovningshjälp och hembesök

Om du som förskrivare behöver utprovningshjälp så skickar du in en konsultationsblankett. Konsulent kontaktar dig för bokning av utprovningstid. 

Hembesök

Konsultationen sker oftast i Hjälpmedel Stockholms lokaler men ska vid särskilda fall även kunna ske i patientens hem, vid vårdgivarens mottagningar eller vid klinik där patienten är inlagd.

Särskilda fall kan vara då patienten av medicinska skäl:

  • inte kan åka med någon form av transport till hjälpmedelscentralen
  • inte kan vistas i hjälpmedelscentralens lokaler

Erbjuden tid inom 20 dagar

Du kommer att erbjudas tid för utprovning inom 20 arbetsdagar från det att beställning av konsultation kommit till Hjälpmedel Stockholm. Vi kontaktar dig per e-post alternativt telefonsamtal för att erbjuda tid för konsultation.

Du ombedes att bekräfta tiden inom fem arbetsdagar. Om detta inte sker kommer tiden att erbjudas annan patient. Om den erbjudna tiden inte passar så ska du meddela Hjälpmedel Stockholm detta via e-post och sedan ange möjliga tider för konsultationen. 

Vid återbud med kort varsel - ring 08-123 476 00, menyval 2 Sortimentsrådgivningen.