Ny hjälpmedelsverksamhet

Från och med 1 juni 2018 vänder du dig till verksamheten Förbrukningshjälpmedel i hemmet vid frågor om förbrukningshjälpmedel (till exempel inkontinenshjälpmedel, kompressionsmaterial, förband- och sårvård). Tidigare leverantör var OneMed Sverige AB. 

För dig med CPAP, syrgasapparatur, diabetes eller annan medicinteknisk apparatur

Vänd dig direkt till Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) i Solna. 

Ring oss på telefonnummer 08-123 675 00 eller besök vår hemsida.

För dig med kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel

Vänd dig direkt till KommSyn Stockholm. 

Ring oss på telefonnummer 08-123 475 25 eller besök vår hemsida.