Skriv ut den här sidan

Stödstång, Gripo Alu

Rutiner

Kontakta sortimentsansvariga konsulenter, Catarina Kling eller Gertrud Ersson, inför en förskrivning av Gripo Alu. 

För patientsäkerhet är det viktigt att ta hänsyn till de krav som ställs på både förskrivare och patient innan förskrivning av Gripo Alu. Till exempel måste stångens varningsmarkering kontrolleras inför varje användning.

Bruksanvisning

Läs tillverkarens bruksanvisning. www.svancare.se.

Montering

Firma SAPS kommer att montera stödstängerna vid ett gemensamt hembesök med dig som förskrivare. SAPS har med sig ett Tvåhangrepp, Kombigrepp, Trekantsgrepp och Vertikalt minigrepp att prova ut vid hembesöket. Det är du som förskrivare som har ansvaret för stångens placering, vilka grepp som ska användas och var de ska placeras på stången. SAPS ansvarar för att stång och grepp blir korrekt monterade.